Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

„Kierunki rozwoju ekoenergetyki” to temat konferencji w ramach II edycji EKO FORUM, która odbyła się dnia 11 października 2017 roku w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Podczas tegorocznego spotkania prelegenci oraz uczestnicy dyskutowali o przyszłości drewna energetycznego, inwestycjach w zieloną energię, a także o kierunkach rozwoju ekoenergetyki.

Specjaliści zwrócili uwagę na wyczerpywanie się zapasów nieodnawialnych źródeł energii, potrzebę ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz konieczność znalezienia nowych rozwiązań i technologii. Najciekawsze wystąpienia dotyczyły zagadnień związanych z drewnem energetycznym na Białorusi, największą inwestycją branży drzewnej we wschodniej części Europy (fabryka mebli FORTE) oraz kierunkami rozwoju oze w Polsce.

 EKO FORUM to największe wydarzenie branżowe w północno – wschodniej Polsce, a uczestniczyła w nim klasa IIz wraz z wychowawcą, Ewą Korbut – Papciak.

konferencja oze

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top