Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Nauczyciele języka polskiego

 1. mgr Bolek Beata
 2. mgr Fedorowicz Wioletta
 3. mgr Karczewska Sylwia
 4. mgr Puciłowska Dorota
 5. mgr Snarska-Gryko Aneta

Nauczyciele języka angielskiego

 1. mgr Maciorowski Artur
 2. mgr Matwiejuk Katarzyna
 3. mgr Rząca Małgorzata
 4. mgr Zdanowicz Urszula
 5. mgr Sakowicz Urszula
 6. mgr Żamojda Dorota

Nauczyciele języka niemieckiego

 1. mgr Cyrulik Dorota
 2. mgr Otto Magdalena
 3. mgr Słomińska Marta
 4. mgr Kopiś Marta

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

 1. mgr Żmujdzin Marek
 2. mgr Paszko Katarzyna
 3. mgr Paszkowska Aneta
 4. mgr Iwaniuk Krzysztof
 5. mgr Peciak Robert

Nauczyciele fizyki

 1. mgr Klim Paweł
 2. mgr Kowalko Renata
 3. mgr Wasilewska Joanna

Nauczyciele matematyki

 1. mgr Leszczyńska Katarzyna
 2. mgr Wasilewska Joanna
 3. mgr Karpiesiuk Agnieszka
 4. mgr Malesińska Anna
 5. mgr Sieśkiewicz Ewa
 6. mgr Sikorska Marzena

Nauczyciel informatyki

 1. mgr inż. Rutkowski Tadeusz
 2. mgr inż. Gierasimiuk Robert

Nauczyciel geografii

 1. mgr Kowalko Renata

Nauczyciel biologii

 1. mgr Grzybowska Magdalena
 2. mgr Szymańska Hanna
 3. mgr Łuczaj Izabela

Nauczyciel chemii

 1. mgr Cybulińska Elżbieta
 2. mgr Piesiecka Justyna

Nauczyciele przedsiębiorczości

 1. mgr Dąbkowska Agnieszka
 2. mgr Sznurkowski Wojciech

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

 1. mgr Grużewska Sandra

Nauczyciele wychowania fizycznego

 1. mgr Chyży Robert
 2. mgr Kulikowski Zbigniew
 3. mgr Nowiczkow Jarosław
 4. mgr Półtorak Katarzyna
 5. mgr Kujawa Tomasz
 6. mgr Grużewska Sandra
 7. mgr Grzybko Piotr

Nauczyciele religii katolickiej

 1. ks. mgr Lipiszko Marek
 2. mgr Nowik Marta
 3. mgr Toczydłowska Barbara

Nauczyciel religii prawosławnej

 1. mgr Troc Jan

Nauczyciele przedmiotów zawodowych geodezyjnych

 1. mgr inż. Pawełko Grzegorz
 2. mgr inż. Pawełko Tomasz
 3. mgr inż. Wilczewska Małgorzata

Nauczyciele przedmiotów zawodowych z zakresu budowy dróg

 1. mgr inż. Stefanowicz Maciej
 2. mgr inż. Sztabińska Katarzyna

Nauczyciele przedmiotów zawodowych z zakresu inżynierii sanitarnej

 1. mgr inż. Demianko Justyna
 2. mgr inż. Korbut-Papciak Ewa
 3. mgr inż. Romanowski Sebastian
 4. mgr inż. Radzajewski Kamil
 5. mgr inż. Sutuła Małgorzata
 6. mgr inż. Dąbkowska Agnieszka
 7. mgr inż Polonis Beata
 8. mgr inż. Moniuszko Anna

Nauczyciele przedmiotów zawodowych budowlanych

 1. mgr inż. arch. Balejko Igor
 2. mgr inż. arch. Brajer Lucyna
 3. mgr inż. Klimowicz Bartłomiej
 4. mgr inż. Korbut-Papciak Ewa
 5. mgr inż. Krawczuk Stanisława
 6. mgr inż. Malczyńska Urszula
 7. mgr inż. Misiukiewicz Paweł
 8. mgr inż. Piotrowska Monika
 9. mgr inż. Radziszewska Małgorzata
 10. mgr inż. Rolak Tomasz
 11. mgr inż. Stefanowicz Maciej
 12. mgr inż. Sutuła Małgorzata
 13. mgr inż. Sujeta Agnieszka
 14. mgr inż. Borysewicz Katarzyna
 15. mgr inż. Siemieniako-Oleńczuk Anna

Nauczyciele przedmiotów zawodowych z zakresu energii odnawialnej

 1. mgr inż. Demianko Justyna
 2. mgr inż. Korbut-Papciak Ewa
 3. mgr inż. Radzajewski Kamil
 4. mgr inż. Rolak Tomasz
 5. mgr inż Polonis Beata

Nauczyciele przedmiotów zawodowych z zakresu robót wykończeniowych w budownictwie

 1. mgr inż. arch. Balejko Igor
 2. mgr inż. arch. Brajer Lucyna
 3. mgr inż. Krawczuk Stanisława
 4. mgr inż. Piotrowska Monika

Nauczyciele bibliotekarze

 1. mgr Milewska Maria
 2. mgr Woińska-Żmujdzin Dorota

Pedagog szkolny

 1. mgr Iwanow Marta
 2. mgr Żukowska Marta

Doradca zawodowy

 1. mgr Paszkowska Aneta

Psycholog szkolny

 1. mgr Aneta Malinowska – Sztrubel

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top