Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Wykaz podręczników obowiązujących w r. szk. 2024/25:

Technik budownictwa

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Technik budowy dróg

Technik inżynierii sanitarnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik geodeta

Technik aranżacji wnętrz


Wykaz podręczników obowiązujących w r. szk. 2023/24:

Technik budownictwa

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Technik budowy dróg

Technik inżynierii sanitarnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik geodeta

Technik aranżacji wnętrz


 

Wykaz podręczników obowiązujących w r. szk. 2022/2023

Technikum 5-letnie:

technik budownictwa

technik budownictwa - kl. IV B

technik budowy dróg

technik inżynierii sanitarnej

technik robót wykończeniowych w budownictwie

technik urzadzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik geodeta

Technikum 4-letnie:

Przedmioty ogólnokształcącce i zawodowe


Wykaz podręczników obowiązujących w r. szk. 2021/2022

Przedmioty zawodowe

Przedmioty ogólnokształcące - technikum 5-letnie

Przedmioty ogólnokształcące - technikum 4-letnie


Wykaz podręczników obowiązujących w r. szk. 2020/2021

Przedmioty zawodowe

Przedmioty ogólnokształcace - technikum 5-letnie

Przedmioty ogólnokształcace - technikum 4-letnie


Wykaz podręczników obowiązujących w r.szk. 2019/20

Technikum 5-letnie (po szkole podstawowej)

Przedmioty ogólnokształcące

Przedmioty zawodowe

 

Technikum 4-letnie (po gimnazjum)

Przedmioty ogólnokształcące

Przedmioty zawodowe


Wykaz podręczników obowiązujących w r.szk. 2018/19

Przedmioty ogólnokształcące

Przedmioty zawodowe


 

Wykaz podręczników obowiązujących w r.szk. 2017/18

Przedmioty ogólnokształcące

Przedmioty zawodowe

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top