Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Zajęcia pozalekcyjne w I półroczu roku szkolnego 2022/2023

  

Lp.

Nazwa  zajęć / prowadzący

Klasa

Sala

Termin realizacji

1.

Zajęcia wyrównawcze z  języka  angielskiego – Urszula Sakowicz

Klasy pierwsze

112

2022/2023

Piątek 15.15 – 16.00

2.

SKS  - pika siatkowa – Jarosław Nowiczkow

Grupa dziewcząt

Sala gimnastyczna

Styczeń – grudzień 2022 poniedziałek 16.05 – 17.05

3.

Sekcja szachowa – Kamil Radzajewski

grupa uczniowska

101E

2022/2023

poniedziałek 16.10 – 18.00, czwartek 15.15 – 17.00

4.

Zajęcia dodatkowe z matematyki – Marzena Sikorska

II z

112

Piątek 8.55 – 9.40

5.

Język angielski – Urszula Zdanowicz

Klasy I - II

204

Piątek 15.15 – 16.05

6.

SKS - Piłka koszykowa – Bogdan Rudziński

Sekcja – wszystkie klasy

Sala gimnastyczna

Poniedziałek 16.05 – 17.05,  wtorek 16.05 – 17.05

7.

Przygotowanie do matury z języka rosyjskiego – Katarzyna Fabisiak

Klasy IV

201

Czwartek 9.50 – 10.35

8.

Przygotowanie do matury rozszerzonej z matematyki – Joanna Wasilewska

Klasy IV/4

9

Wtorek 8.00 – 8.45

 

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020:

„Dwa plus dwa” – zajęcia wyrównujące z matematyki

Klasa

Nauczyciel prowadzący

Termin

IV E/5
IV Z/5

A. Karpiesiuk 

wtorek 16.10 – 16.55
środa 8.00 – 8.45

IV C/5

J. Wasilewska

wtorek  14.30 – 16.00

IV G/5

M. Sikorska

wtorek 14.30 – 16.00

 

Zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów technicznych

Nauczyciel prowadzący

Termin

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

A. Sujeta

Czwartek 16.10 – 17.40

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

M. Wilczewska

Wtorek 15.15 – 16.45

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

T. Rolak

Piątek 14.30 – 15.15

G. Pawełko

Czwartek 8.00 – 8.45

Zajęcia przygotowujące do konkursów wiedzy z zakresu  energetyki odnawialnej

K. Radzajewski

Piątek 14.30 – 15.15

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top