Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Zajęcia pozalekcyjne w II półroczu roku szkolnego 2018/2019

 

Lp.

imię i nazwisko

forma (rodzaj) zajęć

termin (dzień, godz.)

1

Katarzyna Półtorak

piłka ręczna dziewcząt (SKS)

poniedziałek

godz. 15.20-16.20

2

Bogdan Rudziński

koszykówka chłopców

poniedziałek

godz. 16.20-17.40

3

Zbigniew Kulikowski

piłka ręczna chłopców (SKS)

wtorek godz. 16.15-17.15

4

Piotr Grzybko

Futsal (SKS)

środa godz. 15.25-17.30

5

Katarzyna Półtorak

Lekkoatletyka dziewcząt

czwartek godz. 15.20-16.20

6

Zbigniew Kulikowski

piłka ręczna chłopców (SKS)

czwartek godz. 16.20-17.20

7

Piotr Grzybko

Futsal (SKS)

piątek godz. 14.30-15.30

8

Jarosław Nowiczkow

Lekkoatletyka ( zajęcia w terenie lub na siłowni)

piątek godz. 15.20-16.20

9

Sylwia Karczewska

Zajęcia rozwijające umiejętności prawidłowego  wypowiadania   się

środa 10.45 – 11.30

10

Bartłomiej Klimowicz

Przygotowanie do egzaminu praktycznego B.18

piątek 15.20 – 16.05

11

Łukasz Kozłowski

Nauka oprogramowania do projektowania AutoCAD: INVENTOR kl. II, III  oraz  chętni

środa 16.20 – 17.45, sala 212

12

Paulina Kucznier

Przygotowanie  do matury rozszerzonej z języka angielskiego

co  2  tyg. czwartek 14.30

13

Grzegorz Pawełko

Przygotowanie do egzaminu praktycznego B.35

poniedziałek 16.05 – 16.50, sala 19

14

Robert Peciak

Zajęcia  Szkolnej  Grupy  Rekonstrukcji  Historycznej

czwartek 11.45 – 12.30. świetlica, biblioteka

15

Monika Piotrowska

Przygotowanie do egzaminu z  kwalifikacji B.33

wtorek 9.50 – 10.35

16

Beata Bolek

Przygotowanie  do  matury z języka polskiego

wtorek 16.10 – 16.55

17

Marek Gładzki

Zajęcia wyrównawcze z matematyki  kl. I

piątek 12.40 – 13.25

18

Ewa Sieśkiewicz

Zajęcia wyrównawcze z  matematyki kl. I

piątek 8.00 – 8.45, sala 105

19

Sylwia Tomkiel

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego B.35 w zakresie geodezji inżynieryjnej

czwartek 8.00 – 8.45, sala 19

20

Elżbieta  Cybulińska

Zajęcia  wyrównawcze z  chemii

środa 15.15, sala 117

21

Justyna  Demianko

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze do B.27

wtorek 15.15 – 16.00

22

Wioletta  Fedorowicz

Przygotowanie  do  matury  z języka  polskiego

środa 8,00 – 8.45

23

Danuta  Jurkowska

Zajęcia  wyrównawcze z  geodezji  dla  klas  I

środa 14.30 – 15.15

24

Ewa  Korbut-Papciak

Przygotowanie  do OKWOEO

środa 15.15 – 16.00

25

Artur  Maciorowski

Koło  fotograficzne  -  konsultacje

czwartek 10.45 – 11.30

26

Paweł Misiukiewicz

Zajęcia przygotowujące  do egzaminu zawodowego praktycznego

wtorek 18.35 – 19.20

27

Marzena Sikorska

Zajęcia  wyrównawcze 
z  matematyki  dla  klas I

czwartek 14.30 – 15.15

28

Barbara  Toczydłowska

Wolontariat

marzec -  kwiecień

29

Małgorzata Wilczewska

Zajęcia  przygotowujące do OWGiK

poniedziałek 15.15 – 16.45

środa 15.15 -  16 45

30

Igor Balejko

Zajęcia  wyrównujące  dla  klas I

Wtorek 15.15 – 16.05

31

Agnieszka Karpiesiuk
Marzena Sikorska

Zajęcia  rozwijające  „Liczę,  bo  lubię” dla zainteresowanych matematyką uczniów klas I

poniedziałek 8.00 -  8.45

32

Dorota  Woińska-Żmujdzin

Zajęcia  rozwijające zdolności plastyczne

środa 13.30 – 15.15

33

Urszula  Zdanowicz

Zajęcia  wokalno-instrumentalne

od  maja (szczegóły  zostaną podane w  kwietniu)

ERASMUS + „Technika  dla  natury”

35

Urszula  Zdanowicz

Zajęcia z  języka  angielskiego rozwijające zdolności językowe w  ramach projektu” Technika  dla  natury”

poniedziałek 16.05 – 17.35 (kl. II z)

36

Rafał Chojnowski

Zajęcia  z  języka  angielskiego

poniedziałek 15.20 – 16.55 (kl. .II a, II b, II e)

wtorek 14.30 – 16.05 (kl. IIg)

37

 

Zajęcia kulturowo-językowe z  podstawami języka  hiszpańskiego oraz  przybliżające  kulturę Hiszpanii i Andaluzji

kwiecień – czerwiec 2019

Harmonogram zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu
„Wiemy więcej – budujemy więcej”

Klasa

„Dwa plus dwa” – zajęcia wyrównujące z matematyki

„Eksperyment z fizyką” – zajęcia laboratoryjne

Nauczyciel prowadzący, dzień, godz. sala

II A

Brak zajęć od lutego 2019

 

II B

J. Wasilewska

Środa 15.15 – 16.45 s. 119

 

II C

J. Wasilewska

Poniedz. 15.15 – 16.45 s. 118

 

II E

K. Sztabińska

wtorek 15.20 – 16.05 s. 01
piątek 15.20 – 16.05 s. 01

 

II G

K. Sztabińska

Poniedz.  16.10 - 17.40 s. 01

R. Kowalko

Środa  14.30 – 16.00 s. 21

II Z

K. Sztabińska

wtorek 16.10 – 16.55 s. 01
czwartek 13.35 – 14.20 s. 01

 

III A

A. Karpiesiuk

środa 8.00 – 9.30 s. 105

K. Sadowska

Środa 15.20 – 16.50 s. 103

III B

A. Łupińska

wtorek 15.20 – 16.50 s. 118

 

III C

Brak zajęć od lutego 2019

P. Klim

Poniedz. 8.00 – 9.30 s. 103

III E

A. Malesińska

Poniedz. 14.30 – 16.00

 

III G

M. Sikorska

wtorek 14.30 – 16.00  s. 105

 

III H

J. Chrapowicka

Środa  14.30 – 16.00 s. 9

P. Klim

Sobota 9.30 – 11.00 s. 103

III Z

E. Sieśkiewicz

Czwartek 7.20 – 8.50  s. 119

U. Uściłko

Czwartek 16.10 – 17.40 s.119

 

Klasa

„Dwa plus dwa” – zajęcia wyrównujące z matematyki

„Eksperyment z fizyką” – zajęcia laboratoryjne

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury z matematyki oraz ułatwiające naukę na pierwszym roku studiów

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury z fizyki oraz ułatwiające naukę na pierwszym roku studiów

Nauczyciel prowadzący, dzień, godz. sala

IV A

M. Gładzki

Piątek

13.30-15.00

 

M. Gładzki

Środa 7.10 – 7.55

s. 101

J. Trofimiuk

Czwartek 15.20 – 16.05

IV B

E. Sieśkiewicz

wtorek

9.00-10.30

s. ckp

   

J. Trofimiuk

Czwartek 14.30 – 15.15

IV E

A. Łupińska

czwartek

13.30 – 15.00

U. Uściłko

środa

16.10 – 17.40

s. 119

   

IV D

A. Karpiesiuk

wtorek

8.55 – 9.40

15.20 – 16.05 s. 101

     

IV S

J. Paszkowski

Czwartek 15.20 – 16.50 s. 105

P. Klim

Piątek

13.30 – 15.00

A. Malesińska

Środa

14.30 – 15.15

 

IV G

D. Piaskowska

Piątek 13.30 – 15.00

R. Kowalko

Poniedz.

13.30 – 15.00

s. 21

A. Łupińska

czwartek 15.20– 16.50

co 2 tyg. s.119

R. Kowalko

wtorek 8.05-8.50

s. 21

IV H

J. Chrapowicka

Poniedziałek

13.40 – 15.10

P. Klim

wtorek

15.20-16.05 czwartek

15.20-16.05

P. Klim

wtorek

8.00 – 8.45

IV Z

J. Paszkowski

środa

15.20 – 16.50

s. 105

 

E. Sieśkiewicz

Wtorek

8.00 – 8.45 s.115

K. Sadowska

Piątek

15.20 – 16.50

s. 103

 

Zajęcia przygotowujących do olimpiad i konkursów technicznych
realizowane w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”

Zajęcia

Nauczyciel prowadzący

Dzień, godz. sala

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

A. Sujeta

Czwartek 16.00 – 19.00

s. 14A

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

M. Wilczewska

Poniedziałek 15.15 – 16.45

Środa 15.15 – 16.45

s. 102

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

T. Rolak

wtorek 15.20-16.05
środa 15.20-16.05
s.202

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Ekologicznej

K. Sadowska

Kontynuacja zajęć od maja 2019

Zajęcia przygotowujące do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii

E. Korbut-Papciak

T. Rolak

Poniedziałek 16.10 – 16.55

s.115

 

Inne zajęcia:

Język hiszpański

B. Korytko   

GR. I       poniedziałek 17.00-18.30

GR. II      czwartek  16.00-17.30

s.209

„Od czego zacząć swój własny biznes”

H. Panasiuk                   

GR. I       poniedziałek 15.20-16.50

GR. II     środa  15.20-16.50

s.212

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top