Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego: mgr Sylwia Karczewska, mgr Katarzyna Półtorak

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Julia Szklarzewska kl. 3g/4 - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Sylwia Zabielska kl.3g/5 - zastępca przewodniczącej SU
Maciej Wądołowski kl. 3z/5 - sekretarz
 
Skład Rady Samorządu Uczniowskiego 
Magdalena Golonko 4g
Jerzy Mikołaj Szpakowicz 4h
Dawid Stachurski 3z/5
Elżbieta Zalewska 4c
Martyna Michalska 4h
Patryk Popławski 4g
Sandra Chrzanowska 3a/4
Dawid Stachurski 3z/5
Katarzyna Bolesta 3a/4
Jakub Stankiewicz 3a/4

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top