Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

NIE PRZEPŁACAJ

Pod takim hasłem odbyło się szkolenie techniczne w dniu 10 października 2017r., w którym uczestniczyła młodzież kształcaca się w zawodzie technik budownictwa w kwalifikacji technologia robót murarskich i tynkarskich. Spotkanie to przeprowadził p. Paweł Nikiciuk, doradca techniczno-handlowy firmy KLEiB Sp. z o. o.,prezentując młodzieży szeroki wachlarz systemów dociepleń oferowanych na rynku budowlanym przez reprezentowaną firmę.

Systemowe ocieplenie budynku to ważny dla inwestora moment budowy lub remontu obiektu budowlanego. Inwestycja ta znacznie ogranicza wydatki, zmniejszając energooszczędność budowli, a co za tym idzie - kosztów utrzymania.
Ocieplenie budynków niesie za sobą również zmianę estetyki otoczenia w którym żyjemy. Zewnętrzny, końcowy efekt tworzy warstwa elewacyjna, najczęściej wyprawa cienkowarswowa.Rodzaj tynków elewacyjnych, ich właściwości i warunki zastosowania zostały również
zaprezentowane młodzieży.
Odbyła się część praktyczna, podczas której uczniowie chętnie brali udział w przygotowaniu zaprawy klejącej, nanoszeniu jej na materiał izolacyjny oraz zatapianiu siatki zbrojeniowej.Za aktywność i duże zainteresowanie młodzież została nagrodzona gadżetami firmowymi.

DOCIEKLIWOŚCI I SPOSTRZEŻENIA MŁODZIEŻY WZBOGACIŁY KOMPEDIUM WIEDZY ZAWODOWEJ UZUPEŁNIAJĄC TYM
SAMYM TREŚCI PODRĘCZNIKOWE.

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top