Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

logoW dniu 26 kwietnia 2023r. w naszej szkole zostało przeprowadzone szkolenie branżowe dotyczące urządzeń wykorzystujących do pracy energię odnawialną. Swoją wiedzę przekazał uczniom klas 1I, 2Z i 3Z Pan Piotr Marciniak specjalista ds. Technicznych Immergas Polska Sp. z o.o. Tematem przewodnim szkolenia była instalacja solarna, a przede wszystkim "Pierwsze uruchomienie instalacji solarnej" oraz "Zjawiska niekorzystne występujące w instalacji solarnej". 

Czytaj więcej...
szkolenie TECE

W dniu dzisiejszym, 12.04.2023 r.  gościliśmy w naszej szkole fachowca z firmy TECE. Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich w zawodach technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik inżynierii sanitarnej, wzięli udział w szkoleniu poprowadzonym przez pana Grzegorza Łopieńskiego. Uczestnicy zajęć, poza uzyskaniem ciekawych informacji na temat systemów instalacyjnych produkowanych przez firmę TECE, mogli samodzielnie wykonać różne połączenia systemowe, stosowane w technice instalacyjnej.

A. Moniuszko

Czytaj więcej...
wyjazd edukacyjny - Siemianowka

Budowa i eksploatacja Elektrowni Wodnej na Zbiorniku Wodnym Siemianówka były tematem wyjazdu szkoleniowego 1f i 3f ZSBG 17 marca 2023. 

Omawialiśmy i "dotknęliśmy" budowę zapory czołowej, budowle upustowe (jaz), elektrownię wodną o mocy 165 kW oraz tajniki wiedzy o eksploatacji elektrowni.

Dziękujemy za przyjęcie uczniów technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i pogłębienie wiedzy na temat wykorzystania potencjału wody do produkcji prądu elektrycznego oraz doświadczenia walorów linii brzegowej. 

Czytaj więcej...
szkolenie

15 marca 2023 odbyły się szkolenia klas 1s, 1f, 2c, 2z, 2f. "Systemy zamocowań do instalacji" przedstawiał nam pan Paweł Chmielewski przedstawiciel firmy #NICZUK.  Jest to kolejne podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji w kontakcie z rynkiem polskim. Wiedza książkowa nie nadąża za postępem technicznym i uniemożliwia podnoszenie efektywności kształcenia zawodowego. Wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia uczniowie oraz nauczyciele będą mogli wykorzystać w szerokim zakresie pracy.

Dziękujemy za przekazaną cząstkę wiedzy - Justyna Demianko i uczniowie.

Czytaj więcej...
szkolenie

Turbiny wiatrowe z pionową osią obrotu - Innowacyjny zespół prądotwórczy wykorzystujący recykling energii strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka w przestrzeni zurbanizowanej był tematem szkolenia uczniów technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz techników inżynierii sanitarnej w ZSBG. Uczniowie mieli możliwość porozmawiania z pasjonatem oze, wynalazcą - szefem zespołu budowy prototypu, który opracował i częściowo opatentował URBAN WIND POWER STATION, panem Jerzym Czaplejewiczem. 

Czytaj więcej...

boschNasza Szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu edukacyjnego „BOSCH Termotechnika Szkoli” – edycja IX.

Jest to jeden z flagowych programów CSRowych Bosch w Polsce. Zyskał on ogromną popularność wśród nauczycieli i młodzieży z całej Polski. Junkers-Bosch prowadzi program edukacyjny we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi kształcącymi na kierunkach: technik inżynierii sanitarnych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i na kierunkach pokrewnych. Celem programu jest poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnych urządzeń grzewczych. Uczestnicy zyskują przydatną na rynku pracy wiedzę ekspercką oraz biznesową. Program ma także na celu promocję zawodu instalatora urządzeń grzewczych.

Czytaj więcej...
Wizyta studyjna

Wykonywanie próbek z geopolimeru - takie zadanie czekało dzisiaj uczniów kl. IIa. W tym niecodziennym przedsięwzięciu towarzyszyli naszej młodzieży studenci Politechniki Białostockiej Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku  z Koła Naukowego CON-CKECIK i Koła KONSTRUKTOR wraz z Panią dr inż. Katarzyna Kalinowską-Wichrowską i Panią dr inż. Natalią Stankiewicz. Początek badań laboratoryjnych w ZSB-G zainicjowała Pani Karolina Klepadło. Czekamy na ciąg dalszy ...

Czytaj więcej...

Niecodzienna lekcja oraz niestandardowe miejsce jej realizacji przygotowali przedstawiciele firmy Pruszyński Sp. z o.o. Uczestnicząca w tym przedsięwzięciu młodzież pozyskała  aktualną wiedzę o pokryciach dachowych i elewacyjnych.

Wartością dodaną spotkania była przedstawiona historia powstania firmy Pruszyński Sp. z o.o., firmy z polskim kapitałem, wokół której zbudowana została Grupa Kapitałowa Pruszyński.

Czytaj więcej...

Unibep SA jest jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Działa w różnych segmentach branży budowlanej. Jest generalnym wykonawcą w Polsce i za granicą, posiada największą w Polsce fabrykę domów modułowych, które sprzedaje głównie do krajów skandynawskich, działa w drogownictwie - buduje drogi głównie na terenie woj. podlaskiego.

O szerokim spektrum działalności przedsiębiorstwa, zrealizowanych inwestycjach dowiedzieli się uczestnicy spotkania z przedstawicielami firmy, które odbyło się 21.04.2022r. w CKZ.

Czytaj więcej...

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top