Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH, ĆWICZEŃ GEODEZYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANO – GEODEZYJNYCH – rok szkolny 2023/2024

Zawód

klasa

Praktyka zawodowa zgodnie
z podstawą programową

Ćwiczenia geodezyjne

Technik budownictwa

IV a

 

22.04-17.05.2024r.

---

III a, b

4.09-29.09.2023r.

---

Technik robót wykończeniowych
w budownictwie

IV e

22.04-17.05.2024r.

---

III e

4.09-29.09.2023r.

---

Technik geodeta

IV g

22.04-17.05.2024r.

---

III g

4.09-29.09.2023r.

22.04-17.05.2024r.

Technik budowy dróg

III c (d)

4.09-29.09.2023r.

---

Technik inżynierii sanitarnej

III c (s)

4.09-29.09.2023r.

---

IV z (s)

22.04-17.05.2024r.

---

Technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej

IV z (z)

22.04-17.05.2024r.

---

IV f

22.04-17.05.2024r.

---

III f, z 4.09-29.09.2023r. ---

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top