Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl
 plkaza

Harmonogram praktyk zawodowych i ćwiczeń geodezyjnych w r. szk. 2017/2018

Zawód  Klasa  Praktyka zawodowa zgodnie z podstawą programową  Ćwiczenia geodezyjne 
 Technik budownictwa III a,b,e   04.09 - 15.09.2017  -
 Technik geodeta  III g,h  04.09 - 15.09.2017  -
 Technik geodeta  II c,g,h,
III g,h
 -  12.04 - 18.05.2018
 Technik urządzeń sanitarnych  II c, III s  12.04 - 18.05.2018  -
 Technik drogownictwa  III d  12.04 - 18.05.2018  -
 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  III z  04.09 - 15.09.2017  -


 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Scroll to top