Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl
 plkaza
 PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 Zdarzenia-czynności  Terminy
 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
 Rozpoczęcie roku szkolnego  04 IX 2017
 Zakończenie zajęć w klasach  IV Technikum  27 IV 2018
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  22 VI 2018
 Terminy klasyfikacji śródrocznej  15 - 19 I 2018
 Terminy klasyfikacji rocznej  18-22 VI 2018
 Terminy ferii zimowych  22 I - 04 II 2018
 Zimowa przerwa świąteczna  23 - 31 XII 2017
 Wiosenna przerwa świąteczna  29 III - 03 IV 2018
 Rekolekcje  III 2018
 Egzamin maturalny wg szczegółowego harmonogramu   
 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 Ćwiczenia i praktyki zawodowe
 SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zebranie rodziców uczniów klas I i IV (zebranie ogólne)  26 IX 2017
Zebranie rodziców uczniów klas II i III  25 IX 2017
Wywiadówka ogólnoszkolna  28 XI 2017
Śródroczne zebrania z rodzicami  18 - 19 I 2018
Zebrania rodziców uczniów klas IV (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)  20 IV 2018
Zebrania rodziców uczniów klas I, II i III (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)  04 - 08 VI 2018
 Posiedzenie Rady Rodziców  26 IX 2018
 POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ
 Plenarne posiedzenie R.P. rozpoczynające rok szkolny 2017/2018  31 VIII 2017
 Klasyfikacyjne śródroczne posiedzenie R.P.  16 I 2018
Podsumowujące śródroczne posiedzenie R.P.  19 I 2018
 Klasyfikacyjne roczne posiedzenie R.P. klas maturalnych  24 IV 2018
 Klasyfikacyjne roczne posiedzenie R.P.  18 VI 2018
 Podsumowujące roczne posiedzenie R.P.  21 VI 2018
 Spotkania statutowych zespołów nauczycielskich  wg planu pracy zespołów
 APELE OGÓLNOSZKOLNE
 Apel z okazji Święta Niepodległości  10 XI 2017
Jasełka Bożonarodzeniowe  22 XII 2017
 Apel-podsumowanie klasyfikacji śródrocznej  18 I 2018
 Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja  27 IV 2018
 UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE
 Ślubowanie uczniów klas I  26 IX 2017
 Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej  13 X 2017
 Uroczyste obchody Święta Szkoły  15 XII 2017
Wręczenie świadectw ukończenia szkoły  27 IV 2018
 Etap okręgowy  XXXI OWiUB  03 III 2018
 Studniówka  I 2018
   
 
 KIERMASZ KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW  7 - 8 IX 2017
 DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO
 21 III 2018
 DNI OTWARTE, FORUM SZKÓŁ, TARGI SZKÓŁ ZAWODOWYCH
 PREORIENTACJA
 II - IV 2018
 OKRESOWY PRZEGLĄD WARUNKÓW PRACY I NAUKI  VIII 2017, I 2018

 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 11 I 2018 (cz. pisemna egz. zaw.)
09 IV 2018
30 IV 2018
02 V 2018
4, 7, 8 V 2018 (matura)
01 VI 2018

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Scroll to top