Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl
 PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
 Zdarzenia-czynności  Terminy
 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  4 IX 2023
 Zakończenie zajęć w klasach  IV Technikum  26 IV 2024
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  21 VI 2024
 Terminy klasyfikacji śródrocznej  16-19 I 2024
 Terminy klasyfikacji rocznej  17-20 VI 2024
 Terminy ferii zimowych  22 I - 4 II 2023
 Zimowa przerwa świąteczna  23 - 31 XII 2023
 Wiosenna przerwa świąteczna  28 III - 2 IV 2024
 Rekolekcje  III 2024
 Egzamin maturalny wg szczegółowego harmonogramu   
 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 Ćwiczenia i praktyki zawodowe
 SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zebranie rodziców uczniów klas I (zebranie ogólne), wybory do Rady Rodziców  20 IX 2023
Zebranie rodziców uczniów klas V (zebranie ogólne), wybory do Rady Rodziców 20 IX 2023
Zebranie rodziców uczniów klas III, IV, wybory do Rady Rodziców 19 IX 2023
Zebranie rodziców uczniów klas II, wybory do Rady Rodziców  19 IX 2023
Wywiadówka ogólnoszkolna  23 XI 2023
Śródroczne zebrania z rodzicami  17-19 I 2024
Zebrania rodziców uczniów klas V (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)  12 IV 2024
Zebrania rodziców uczniów klas I, II, III i IV (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)  28 - 29 V 2024
 Posiedzenie Rady Rodziców  28 IX 2023
 ZEBRANIA PLENARNE RADY PEDAGOGICZNEJ
 Rozpoczynające rok szkolny 2023/2024  1 IX 2023
 Klasyfikacyjne śródroczne posiedzenie R.P.  16 I 2024
Podsumowujące śródroczne posiedzenie R.P.  19 I 2024
 Klasyfikacyjne roczne posiedzenie R.P. klas maturalnych  23 IV 2024
 Klasyfikacyjne roczne posiedzenie R.P.  17 VI 2024
 Podsumowujące roczne posiedzenie R.P.  20 VI 2024
 Spotkania statutowych zespołów nauczycielskich  wg planu pracy zespołów
 APELE OGÓLNOSZKOLNE
 Apel z okazji Święta Niepodległości  10 XI 2023
Jasełka Bożonarodzeniowe  22 XII 2023
 Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja  30 IV 2024
 UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE
 Ślubowanie uczniów klas I  20 IX 2023
 Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej  13 X 2023
 Uroczyste obchody Święta Szkoły  15 XII 2023
Wręczenie świadectw ukończenia szkoły  26 IV 2024
 Etap okręgowy  XXXVI OWiUB  2 III 2024
 Studniówka  I 2024
   
 
 KIERMASZ KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW  12 - 13 IX 2023
 DNI OTWARTE
 PREORIENTACJA

 II - V 2024

 OKRESOWY PRZEGLĄD WARUNKÓW PRACY I NAUKI 31 VIII 2023, 31 I 2024

 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

  8 I 2024 (Święta Bożego Narodzenia wyzn. prawosł.)
10 I 2024 (część pisemna egz. zawod.)
 2 V 2024
 6 V 2024 (Święta Wielkanocne wyzn. prawosł.)
 7, 8, 9 V 2024 (matura)
 31 V 2024 (piątek po Bożym Ciele)
5 VI 2024 (część pisemna egz. zawod.)

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top