Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl
 PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
 Zdarzenia-czynności  Terminy
 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
 Rozpoczęcie roku szkolnego  01 IX 2021
 Zakończenie zajęć w klasach  IV Technikum  29 IV 2022
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  24 VI 2022
 Terminy klasyfikacji śródrocznej  18-21 I 2022
 Terminy klasyfikacji rocznej  21-24 VI 2022
 Terminy ferii zimowych  24 I - 6 II 2022
 Zimowa przerwa świąteczna  23 - 31 XII 2021
 Wiosenna przerwa świąteczna  14 IV - 19 IV 2022
 Rekolekcje  III/IV 2022
 Egzamin maturalny wg szczegółowego harmonogramu   
 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 Ćwiczenia i praktyki zawodowe
 SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zebranie rodziców uczniów klas I (zebranie ogólne), wybory do Rady Rodziców  22 IX 2021
Zebranie rodziców uczniów klas IV (zebranie ogólne), wybory do Rady Rodziców 23 IX 2021
Zebranie rodziców uczniów klas III, wybory do Rady Rodziców  20 IX 2021
Zebranie rodziców uczniów klas II, wybory do Rady Rodziców  21 IX 2021
Wywiadówka ogólnoszkolna  25 XI 2021
Śródroczne zebrania z rodzicami  19-20 I 2022
Zebrania rodziców uczniów klas IV (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)  11 IV 2022
Zebrania rodziców uczniów klas I, II i III (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)  8 - 10 VI 2022
 Posiedzenie Rady Rodziców  27 IX 2021
 ZEBRANIA PLENARNE RADY PEDAGOGICZNEJ
 Rozpoczynające rok szkolny 2021/2022  30 VIII 2021
 Klasyfikacyjne śródroczne posiedzenie R.P.  18 I 2022
Podsumowujące śródroczne posiedzenie R.P.  21 I 2022
 Klasyfikacyjne roczne posiedzenie R.P. klas maturalnych  25 IV 2022
 Klasyfikacyjne roczne posiedzenie R.P.  20 VI 2022
 Podsumowujące roczne posiedzenie R.P.  23 VI 2022
 Spotkania statutowych zespołów nauczycielskich  wg planu pracy zespołów
 APELE OGÓLNOSZKOLNE
 Apel z okazji Święta Niepodległości  10 XI 2021
Jasełka Bożonarodzeniowe  22 XII 2021
 Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja  30 IV 2021
 UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE
 Ślubowanie uczniów klas I  22 IX 2021
 Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej  13 X 2021
 Uroczyste obchody Święta Szkoły  15 XII 2021
Wręczenie świadectw ukończenia szkoły  29 IV 2022
 Etap okręgowy  XXXV OWiUB  5 III 2022
 Studniówka  I 2022
   
 
 KIERMASZ KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW  8 - 9 IX 2021
 DNI OTWARTE
 PREORIENTACJA

 II - VI 2022

 OKRESOWY PRZEGLĄD WARUNKÓW PRACY I NAUKI  VIII 2021, I 2022

 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 12 XI 2021
 7 I 2022
 11 I 2022 (egz. zawodowy)
 25 IV 2022
 2 V 2022
 4 - 6 V 2022 (matura)
 17 VI 2022 (piątek po Bożym Ciele)

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top