Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl
 PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
 Zdarzenia-czynności  Terminy
 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  01 IX 2022
 Zakończenie zajęć w klasach  IV Technikum  28 IV 2023
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  23 VI 2023
 Terminy klasyfikacji śródrocznej  17-20 I 2023
 Terminy klasyfikacji rocznej  19-22 VI 2023
 Terminy ferii zimowych  23 I - 5 II 2023
 Zimowa przerwa świąteczna  23 - 31 XII 2022
 Wiosenna przerwa świąteczna  6 - 11 IV 2023
 Rekolekcje  III 2023
 Egzamin maturalny wg szczegółowego harmonogramu   
 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 Ćwiczenia i praktyki zawodowe
 SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zebranie rodziców uczniów klas I (zebranie ogólne), wybory do Rady Rodziców  22 IX 2022
Zebranie rodziców uczniów klas IV/4 (zebranie ogólne), wybory do Rady Rodziców 22 IX 2022
Zebranie rodziców uczniów klas III, IV/5 wybory do Rady Rodziców  21 IX 2022
Zebranie rodziców uczniów klas II, wybory do Rady Rodziców  21 IX 2022
Wywiadówka ogólnoszkolna  24 XI 2022
Śródroczne zebrania z rodzicami  19-20 I 2023
Zebrania rodziców uczniów klas IV/4 (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)  14 IV 2023
Zebrania rodziców uczniów klas I, II, III i IV/5 (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)  1 - 2 VI 2023
 Posiedzenie Rady Rodziców  29 IX 2022
 ZEBRANIA PLENARNE RADY PEDAGOGICZNEJ
 Rozpoczynające rok szkolny 2021/2022  30 VIII 2022
 Klasyfikacyjne śródroczne posiedzenie R.P.  7 I 2023
Podsumowujące śródroczne posiedzenie R.P.  20 I 2023
 Klasyfikacyjne roczne posiedzenie R.P. klas maturalnych  25 IV 2023
 Klasyfikacyjne roczne posiedzenie R.P.  19 VI 2023
 Podsumowujące roczne posiedzenie R.P.  22 VI 2023
 Spotkania statutowych zespołów nauczycielskich  wg planu pracy zespołów
 APELE OGÓLNOSZKOLNE
 Apel z okazji Święta Niepodległości  10 XI 2022
Jasełka Bożonarodzeniowe  22 XII 2022
 Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja  28 IV 2023
 UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE
 Ślubowanie uczniów klas I  22 IX 2022
 Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej  13 X 2022
 Uroczyste obchody Święta Szkoły  15 XII 2022
Wręczenie świadectw ukończenia szkoły  28 IV 2023
 Etap okręgowy  XXXVI OWiUB  4 III 2023
 Studniówka  I 2023
   
 
 KIERMASZ KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW  8 - 9 IX 2022
 DNI OTWARTE
 PREORIENTACJA

 II - V 2023

 OKRESOWY PRZEGLĄD WARUNKÓW PRACY I NAUKI 29 VIII 2022, 31 I 2023

 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 31 X 2022
 17 IV 2023
 2 V 2023
 4,5,8 V 2023 (matura)
 9 VI 2023(piątek po Bożym Ciele)

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top