Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

DORADCA ZAWODOWY   - mgr Aneta Paszkowska, p. 111 


Godziny pracy doradcy:

poniedziałek:          8.00 - 13.45

wtorek:                    8.00 - 9.45

środa:                      8.00 - 9.45

czwartek:                10.40 – 11.40

piątek:                      8.00 – 8.45           

      

Doradca zawodowy jest po to, aby pomóc Ci:

- zaplanować ścieżkę kariery zawodowej

- poznać Twoje predyspozycje zawodowe

- uzyskać szczegółowe informacje o zawodach i rynku pracy

- skutecznie poruszać się po rynku pracy

- przygotować się do rozmowy z przyszłym pracodawcą


PRZYDATNE LINKI:

I. WYBRANE INSTYTUCJE RYNKU PRACY:

www.podlaska.ohp.pl    

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP

Z usług pośrednictwa pracy, szkoleń i poradnictwa zawodowego korzystają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci, którzy chcą znaleźć zatrudnienie, zdobyć doświadczenie zawodowe i polepszyć swoją sytuację materialną, szczególnie w czasie wolnym

www.bialystok.praca.gov.pl    

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku 

Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, realizacja programów subsydiowanego zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne) oraz pozyskiwanie i gospodarowanie środkami przeznaczonymi na przeciwdziałanie bezrobociu

   

www.zielonalinia.gov.pl/default.aspx

Centrum Informacyjno – Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”

Informacje na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadają na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także z podstawowych zagadnień z Kodeksu pracy

http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Aktualności, programy i analizy rynku pracy. Wspieranie osób dorosłych w procesie planowania i rozwoju kariery zawodowej. Zamieszcza adresy i oferty pracy, także za granicą

www.mpips.gov.pl/praca

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

MpiPS zajmuje się między innymi: sprawami zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, warunków pracy, wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych, ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego

www.psz.praca.gov.pl

Strona Publicznych Służb Zatrudnienia. Informacje o rynku pracy, statystyki, obowiązujące stawki i kwoty, rejestr agencji zatrudnienia, rejestr instytucji szkoleniowych, standardy kwalifikacji zawodowych

II. BIAŁOSTOCKIE UCZELNIE:

www.bialystok.studia.net wyszukiwarka wybranych uczelni

http://www.uwb.edu.pl/ Uniwersytet w Białymstoku

http://pb.edu.pl/ Politechnika Białostocka

http://www.umb.edu.pl/ Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

www.wse.edu.pl Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

www.wsap.edu.pl Wyższa Szkoła Administracji Publicznej

www.wsfiz.edu.pl Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

http://wsmed.edu.pl Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

www.atb.edu.pl Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza

www.awsd.bialystok.pl Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku

www.chopin.man.bialystok.pl Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

III. INFORMACJE ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY

www.pracuj.pl   - praca, oferty pracy w Polsce oraz za granicą

www.kariera.pl   - praca w Polsce oraz za granicą, szkolenia, oferty pracy

www.eures.praca.gov.pl   - europejski rynek pracy

www.pracaikariera.pl   - kierunki studiów, staże i praktyki, newsy z rynku pracy

www.workexpress.pl   - praca w kraju i za granicą   

                                                                                        

IV. INFORMACJE PRZYDATNE DLA ABSOLWENTÓW

http://www.perspektywy.pl/portal/

http://europass.frse.org.pl/europass-suplement-do-dyplomu

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top