Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

 ROZKŁAD ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCY 

od 9 maja 2022r.

 Klasy  Nauczyciel

1A
1B
1C
1E
1F
1G
1Z
2A
2E
2F
2G
2Z
3A/5
3B/5
3C/5
3E/5
3G/5
3Z/5
3A/4
3C/4
3E/4
3G/4
3Z/4

Małgorzata Sutuła (MS)
Stanisława Krawczuk (SK) 
Robert Chyży (RC) 

Urszula Malczyńska (UM) 
Igor Balejko (IB)
Beata Bolek (BB)
Lucyna Brajer (LB)
Joanna Chrapowicka-Świstak (JC)
Elżbieta Cybulińska (EC)
Dorota Cyrulik (DC)
Agnieszka Dębowska (AD)
Justyna Demianko (JD)
Katarzyna Fabisiak (KF)
Wioletta Fedorowicz (WF)
Robert Gierasimiuk (RG) 
Sandra Grużewska (SG)

Magdalena Grzybowska (GR)
Sylwia Karczewska (KA)
Agnieszka Karpiesiuk (AK)
Karolina Klepadło (KE)

Paweł Klim (PK)
Bartłomiej Klimowicz (BK)
Ewa Korbut-Papciak (EK)
Renata Kowalko (RK)
Zbigniew Kulikowski (ZK)
Marek Lipiszko (LI)
Waldemar Łupiński (WŁ)

Artur Maciorowski (MA)
Anna Malesińska (AM)
Katarzyna Matwiejuk (MT)
Paweł Misiukiewicz (PM)
Jarosław Nowiczkow (JN)
Marta Nowik (NO)
Magdalena Otto (MO)

Katarzyna Paszko (PA)
Aneta Paszkowska (AA)

Grzegorz Pawełko (GP)
Robert Peciak(RP)
Monika Piotrowska (MP)
Beata Polonis (BP)

Katarzyna Półtorak (KP)
Dorota Puciłowska (DP)
Kamil Radzajewski (RA)
Małgorzata Radziszewska (MR)
Tomasz Rolak (RO)
Sebastian Romanowski (RM)
Bogdan Rudziński (BR)
Tadeusz Rutkowski (TR)
Małgorzata Rząca (RZ)
Urszula Sakowicz (SU)
Ewa Sieśkiewicz (ES)
Marzena Sikorska (SI)
Marta Słomińska (SŁ)
Maciej Stefanowicz (ST)
Agnieszka Sujeta (SA)
Katarzyna Sztabińska (KS)
Barbara Toczydłowska (BA)
Sylwia Tomkiel (TO)
Jan Troc (JT)
Wasilewska Joanna (JW)
Małgorzata Wilczewska (MW)
Elżbieta Zajkowska (EZ)
Urszula Zdanowicz (UZ)
Dorota Żamojda (DŻ)
Marek Żmujdzin (ŻM)
Marta Żolądkowska (MŻ)

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top