Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Oświadczenie w sprawie dostepności ma zastosowanie do strony https://zsbg.bialystok.pl

Data publikacji strony internetowej: 2007-10-20

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-28

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-28.

Przegląd aktualizacji deklaracji dostępności wykonano dnia: 2024-03-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji. Dodatkowo w celu poprawy dostępności na stronie znajduje się narzędzie zawierające czytnik tekstu oraz pozwalające na zmianę wyglądu strony( wielkość czcionki, kolor, kontrast itp.)

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Radosław Stefanowski, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 740 81 31.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespółu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S.W. Bryły w Białymstoku, ul. Słonimska 47/1 .

 1. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych składa się z pięciu segmentów (połączonych budynków A, B, C, D, E) i jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Nad wejściami do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wyjścia ewakuacyjne oznaczone.
 2. Budynek A – „Hala sportowa” – częściowo dostosowany. Wejście główne na parter wykonane z kilku stopni schodowych. Z prawej strony schodów znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek posiada dwa wejścia boczne oraz bezpośrednie wyjście ewakuacyjne z hali umożliwiające poruszanie się na wózkach inwalidzkich. Przy wejściu głównym mieści się portiernia z pracownikami obsługi udzielającymi informacji. Toalety z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.
  Budynek B i C - „Nowa szkoła” i „Łącznik” – niedostosowane.
  Budynek D – „Szkoła”- częściowo dostosowany. Możliwość dostania się na 1 piętro łącznikiem z budynku CKZ. Wejścia do klas posiadają wymaganą szerokość w świetle ościeżnicy. Wejście główne do segmentu niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (segment E).
  Budynek CKZ – „Centrum Kształcenia Zawodowego” – dostosowany. Budynek został zaprojektowany zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostępność z zewnątrz budynku na poziom parteru dla osób niepełnosprawnych. W holu wejściowym znajduje się informator multimedialny. Wszystkie pomieszczenia są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dostęp na wszystkie kondygnacje budynku zapewniony jest przy pomocy dźwigu osobowego i dźwigu osobowo-towarowego. Na korytarzach wyznacza się dla osób niewidomych lub niedowidzących główne trasy komunikacyjne poprzez zastosowanie specjalnych ścieżek dotykowych. Poręcze schodów zawierają informacje dla osób niewidomych. Wewnętrzny panel sterujący windy jest wyposażony w dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych oraz informację głosową.
 3. Na terenie placówki jest parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 6. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, brak też audio deskrypcji.

 Raport o stanie dostępności

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top