Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl
Rysunek2  Rysunek6 Rysunek5
 Rysunek3a  Rysunek4  

Ogólne informacje o KKZ:
Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.
Osoba, która ukończy KKZ i zda egzamin w zakresie danej kwalifikacji otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie.

Organizacja kursu:
miejsce zajęć:     Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły, ul. Słonimska 47/1, 15-029  Białystok
kontakt:    tel. 85 7326306, fax 85 7408146, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:
1.    świadectwo ukończenia szkoły
2.    podanie i kwestionariusz ( pobrane w sekretariacie)
3.    zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania do pobrania w sekretariacie szkoły) 

Terminy rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe   

Zasady rekrutacji

Planowany nabór na rok szkolny 2024/2025

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu w którym wyodrębniono daną kwalifikację

Opis kwalifikacji

BUD.09.

 

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

311218

Technik inżynierii sanitarnej

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-inzynierii-sanitarnej.pdf

ELE.10.

Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311930

Technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-urzadzen-i-systemow-energetyki-odnawialnej.pdf

ELE.11.

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311930

Technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-urzadzen-i-systemow-energetyki-odnawialnej.pdf
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych 311219 Technik robót wykończeniowych w  budownictwie https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-robot-wykonczeniowych-w-budownictwie.pdf

BUD.14.

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz  sporządzanie kosztorysów

311204

Technik budownictwa

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-budownictwa-na-podbudowie-kwalifikacji-bud.14..pdf
BUD.34. Planowanie i wykonywanie poszczególnych etapów wykończenia wnętrz 311224 Technik aranżacji wnętrz https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2023/07/technik-aranzacji-wnetrz.pdf

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top