Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

O BIBLIOTECE

Biblioteka szkolna zajmuje powierzchnię ok. 120 metrów, na której znajduje się wypożyczalnia książek, czytelnia i magazyn zbiorów. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.20. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania „Regulaminu biblioteki szkolnej”. Aktualnie w bibliotece pracują nauczycielki bibliotekarki mgr Dorota Woińska-Żmujdzin i mgr Maria Milewska.

20 DSC08870
ZBIORY BIBLIOTECZNE

Posiadamy księgozbiór liczący około 21 tysięcy książek, który na bieżąco uzupełniany jest o nowości wydawnicze. Oferujemy naszym czytelnikom bogaty zbiór literatury popularnonaukowej z różnych dziedzin wiedzy, w tym fachowej z zakresu: budownictwa, drogownictwa, instalacji sanitarnych, geodezji, odnawialnych źródeł energii oraz podręczniki szkolne. Dysponujemy również szerokim wyborem lektur szkolnych i wartościowej literatury pięknej.

03 DSC00631
Zapraszamy również do korzystania z czytelni wyposażonej w encyklopedie, leksykony, słowniki oraz czasopisma popularnonaukowe dla uczniów i nauczycieli, np. „Wiedza i Życie”. Prenumerujemy także czasopisma o tematyce zawodowej, m.in.: „Murator”, ”Materiały Budowlane”, „ Budownictwo, Technologie, Architektura”, „Inżynier Budownictwa”, „Magazyn Autostrady”. Wszystkie zbiory są opracowane w bibliotecznym programie komputerowym M0L 2000+, co umożliwia czytelnikom szybkie odnalezienie poszukiwanej pozycji.02 21

NASZA DZIAŁALNOŚĆ I SUKCESY

Dbając o zaspokojenie potrzeb edukacyjnych naszych użytkowników, na bieżąco aktualizujemy stan księgozbioru w zakresie literatury zawodowej, lektur szkolnych i nowości z beletrystyki. Naszym priorytetem jest przygotowanie uczniów do samodzielnego zdobywania informacji, samokształcenia i wszechstronnego rozwoju. Odbywa się to poprzez naukę grupową i indywidualną korzystania z warsztatu informacyjnego i zbiorów biblioteki. Dotyczy to w szczególności uczniów klas pierwszych, których zapoznajemy z zasadami udostępniania zbiorów i zasobami biblioteki.

07 IMG 20160905 110342

Ponadto prowadzimy działalność w zakresie rozwijania zainteresowań i kształtowania osobowości młodzieży. Służymy pomocą w wyszukiwaniu literatury fachowej na olimpiady i konkursy przedmiotowe. Szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych uczniów przygotowujemy do udziału w konkursach literackich, recytatorskich, plastycznych, fotograficznych i innych na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim, osiągając niejednokrotnie bardzo dobre wyniki, jak np.:
• nagroda dla Mateusza Gila w wojewódzkim konkursie plastycznym „Czytanie jest the best” na plakat promujący VI Międzynarodowe Targi Książki w Białymstoku(2017r.),

12 DSC 1964 11 20170328 070511
• wyróżnienie Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w miejskim konkursie fotograficznym „Portret z książką” dla Tomasza Kuczyńskiego (2016 r.),

04 DSC00697
• wyróżnienie w konkursie recytatorskim „(Pod)różne historie” w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku dla Pauliny Modzelewskiej w 2016 r.,

05 IMG 278006 received 800301023438691

• udział w Festiwalu Piosenki Poetyckiej „Wiosenny powiew” w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku w 2016 r. (Joanna Dołęgowska, Weronika Augustynowicz, Katarzyna Ożarowska, Jakub Dunaj, Łukasz Humienny)

• udział w 3. edycji Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Między dawnymi i młodszymi laty” w 2014 r. (Paulina Modzelewska),

01 IMG 8116
• I miejsce w kategorii ‘Twórczość literacka – proza” dla Dominika Brzozowskiego i III miejsce w kategorii „Twórczość literacka – poezja” dla Justyny Małyszko w XIV Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży - Białystok 2014 r.,
• udział w 3 edycji kampanii społecznej promującej czytelnictwo „Czytam, więc wiem” zorganizowanej przez „Kurier Poranny” i „Gazetę Współczesną” w roku szkolnym 2014/2015
• udział w „Ogólnopolskich wyborach książek” 2015.

02 IMG 20151102 141032 BURST001 COVER

Jesteśmy także pomysłodawcami i organizatorami własnych imprez i konkursów promujących wiedzę i talenty młodzieży w środowisku szkolnym, jak na przykład kilka edycji „Quizu ze znajomości lektur szkolnych” dla maturzystów.

09 IMG 0083„Quiz ze znajomości lektur szkolnych” dla maturzystów w 2016 r.

 

Od kilku lat wydajemy gazetkę szkolną o profilu literacko-kulturalnym p.t. „Słowo do Słowa”. Najwięcej miejsca na jej łamach poświęcamy twórczości własnej uczniów. Publikujemy opowiadania, felietony, eseje, reportaże, wiersze, rysunki, fotografie i inne prace nagradzane w konkursach i nie tylko. Jest to również forum prezentacji wydarzeń z życia szkoły oraz zainteresowań, osiągnięć i osobowości uczniów i nauczycieli. Gazetka jest dostępna na stronie internetowej szkoły oraz w naszej bibliotece. slowo
Prowadzimy zespół aktywu bibliotecznego. Zainteresowana młodzież pracuje w czasie wolnym na rzecz biblioteki. Uczniowie wykonują różnego rodzaju prace techniczne, jak okładanie książek oraz drobne naprawy. Pomagają w organizacji imprez bibliotecznych, wystawek i konkursów oraz prowadzeniu kroniki szkoły. W ramach współpracy ze środowiskiem pozaszkolnym wychodzą na wycieczki do innych bibliotek w mieście. Szczególnym zainteresowaniem młodzieży cieszy się Dział Zbiorów Specjalnych Książnicy Podlaskiej.
14 20170905 121909akcja Narodowego Czytania „Wesela” w 2017 r.

Gromadzimy i prezentujemy informacje o wydarzeniach z życia kulturalnego miasta i regionu oraz uczestniczymy z młodzieżą w wybranych imprezach literackich. Włączamy się do szerokich akcji propagujących czytelnictwo książek, jak np. bookcrossing. Tradycyjnie już organizujemy obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz Światowego Dnia Książki. Propagujemy czytelnictwo poprzez wystawki tematyczne i okolicznościowe oraz udział w akcji Narodowego Czytania.

10 IMG 1835

 

Udzielamy pomocy nauczycielom w opracowywaniu materiałów repertuarowych na apele i uroczystości szkolne oraz materiałów do lekcji i doskonalenia zawodowego. Uczestniczymy w przygotowywaniu imprez szkolnych, apeli i uroczystości.
08 IMG 1199program artystyczny na Dzień Edukacji Narodowej w 2016 r.

13 2017 05 25 13.25.55wystawa prac nagrodzonych w konkursie historycznym w 2017 r.

Zbieramy i przechowujemy materiały dotyczące historii szkoły, sławnych absolwentów oraz sukcesów młodzieży. Gromadzimy i eksponujemy pamiątki i publikacje związane z patronem szkoły oraz udostępniamy je zainteresowanym osobom. Posiadamy zbiór starych kronik szkolnych i na bieżąco dokumentujemy życie szkoły.

Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli zainteresowanych współpracą z nami, a także poszukujących ciszy i spokoju w zgiełku codziennej szkolnej rzeczywistości.

Nauczyciele bibliotekarze

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top