Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl
 • Do 19.05.2023 r. – poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie zachowania;
 • Do 07.06.2023 r. - poinformowanie uczniów o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów i rocznej ocenie zachowania;
 • Do 16.06.2023 r. (piątek do godz. 15.00) – wystawienie ocen rocznych;
 • Do 19.06. 2023 r. do godz. 12.00 należy złożyć podania o egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne i o powtarzanie klasy;
 • 19.06.2023 r. godz. 15.20 – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej (sala konferencyjna CKZ);
 • 22.06.2023 r. godz.13.00 – posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny;
 • 23.06.2023 r. godz. 9.00 - zakończenie roku szkolnego (sala gimnastyczna).

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top