Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie klasy 1S pod kierunkiem pani Katarzyny Paszko przygotowali inscenizację o tym, jak to 3 Maja mogło być..., podczas której w nietypowy sposób opowiedzieli nam o powstaniu tej wyjątkowej ustawy.

Był to nowatorski na tamte czasy dokument, dający wiele nowych praw obywatelom i potwierdzający już wcześniej obowiązujące. Został podpisany w 1791 roku. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie konstytucja. Stała się wzorem dla innych państw. Jest najważniejszym dorobkiem ideowo – politycznym niepodległej Rzeczpospolitej. Obowiązywała jako ustawa zasadnicza zaledwie 15 miesięcy. Zapoczątkowała reformę ustroju, lecz niestety nigdy w pełni nie została wprowadzona w życie. Jej wielkość polegała nie tylko na wartości prawno – ustrojowej, a przede wszystkim na sensie politycznym jej powstania, na wysiłku niepodległościowym Sejmu Czteroletniego. Nadal niesie wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem porozumienia pomiędzy stronnictwami politycznymi. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja budziła społeczną świadomość potrzeby zmian w państwie, dawała nadzieję na reformy. Jest ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy – Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Dorota Woińska-Żmujdzin

 

 • IMG_20230428_100452
 • IMG_20230428_100651
 • IMG_20230428_100937
 • IMG_20230428_101210
 • IMG_20230428_101705
 • IMG_20230428_101743
 • IMG_20230428_101836
 • IMG_20230428_102224

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top