Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Wraz ze zmianami ustrojowymi Rzeczpospolita stanęła w obliczu wielu wyzwań, zarówno wewnętrznych jak i międzynarodowych. Jednym z priorytetowych celów polskiej polityki zagranicznej po 1989r. było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Po wieloletnim procesie przygotowań, w roku poprzedzającym aneksję, premier ówczesnego rządu, wraz z przedstawicielami pozostałych kandydujących krajów, podpisuje w Atenach Traktat Akcesyjny. W ogólnokrajowym referendum społeczeństwo popiera dołączenie do krajów UE. O północy 1 maja 2004r. Polska staje się członkiem Unii Europejskiej. Od tamtego wydarzenia mija właśnie 20 lat.

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top