Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Dziś w naszej szkole zainaugurowaliśmy obchody 233 Rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej z dnia 3 Maja 1791r., potocznie zwanej Konstytucją 3 Maja. Ta nowatorska, jak  na tamte czasy ustawa dająca wiele nowych praw obywatelom i potwierdzająca już wcześniej obowiązujące, była pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucją. Stała się wzorem dla innych państw.

Jest najważniejszym dorobkiem niepodległej Rzeczpospolitej. Obowiązywała jako ustawa zasadnicza zaledwie 15 miesięcy. Zapoczątkowała reformę ustroju, lecz niestety nigdy w pełni nie została wprowadzona w życie. Jej wielkość polegała nie tylko na wartości prawno – ustrojowej, a przede wszystkim na sensie politycznym jej powstania, na wysiłku niepodległościowym Sejmu Czteroletniego. Nadal niesie wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem porozumienia pomiędzy stronnictwami politycznymi. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja budziła społeczną świadomość potrzeby zmian w państwie, dawała nadzieję na reformy. Jest ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy – Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Apel przygotowali uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pana Marka Żmujdzina oraz pani Doroty Woińskiej – Żmujdzin. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. Zapraszamy na miejskie obchody Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja.

Pamiętajmy o wywieszeniu w naszych w domach w tych dniach biało – czerwonej flagi.

Marek Żmujdzin, Dorota Woińska – Żmujdzin

 • 01-zdjęcie_tytułowe
 • 02-b9d1aa8f-3140-42f4-9bfc-dec8e8953966
 • 03-98109c16-6d2e-48af-a018-e4c8d37be80f
 • 04-b52d37ce-e92c-49e5-ba3f-167672d6f771
 • 05-249ecc42-b814-4cee-b838-d1482ccc4944
 • 06-5ec16081-e6fd-469b-83e1-dc52bde86d9a
 • 07-096063ff-3684-4b70-8696-72a169fdefd1
 • 08-954849d4-06b2-4f86-b4f5-7cb75e84cbc8
 • 09-0027b4d4-f6a0-4e54-b692-4bdaeea13726
 • 10-3c027a8b-0c56-488d-b2fb-7599a4bbd20b

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top