Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

WYBRAŁEM KLEJ - JUŻ WIEM, ŻE ODPOWIEDNI

    Kiedy wybieramy glazurę, terakotę, bądź inny materiał okładzinowy, to oczami wyobraźni widzimy wspaniały efekt. Tymczasem wyobrażenia mogą lec w gruzach, i todosłownie, kiedy płytki zaczną odpadać. Stanie się tak, jeśli nie zadbamy o to, aby wybrana okładzina została przyklejona na odpowiednio przygotowanym podłożu oraz odpowiednim dla niej kleju.

Czytaj więcej...

"Co łączy klimat z krową i prądem?" i "Wizualizacja propagacji hałasu z elektrowni wiatrowej" były tematami szkolenia dla uczniów 2Z technikum systemów energetyki odnawialnej na Politechnice w Białymstoku dnia 17 maja 2019.

Dziękujemy paniom Agnieszce Czubaszek oraz Elżbiecie Bortniewicz, za poświęcony czas i wiedzę, które ułatwiły uczniom zrozumienie wiadomości teoretycznych omawianych na zajęciach w szkole. 

Justyna Demianko

Czytaj więcej...

Jak zrozumieć ten tytuł?

Odpowiedź na to pytanie uzyskała młodzież podczas szkolenia technicznego, które odbyło się w dniu 16.05.2019 r., a przeprowadzili je doradcy techniczni firmy ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
Słysząc hasło „wełna skalna”, odpowiadamy jednoznacznie – termomodernizacja obiektów budowlanych. Świadomość społeczeństwa w tej tematyce jest tak duża, że pozwala określić w jaki sposób zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną, chroniąc jednocześnie środowisko przed emisją spalin.

Czytaj więcej...

    do poprawnego analizowania, oceniania, diagnozowania, wykonywania i przestrzegania przepisów bhp obowiązujących podczas wykonywania nawierzchni drogowych.
    Taką dawkę informacji uzyskali uczniowie kształcący się w zawodzie technik budowy dróg podczas szkolenia w dniu 02.04.2019 r., które przeprowadzili:
- p. Krystyna Szymaniak Product Manager działu drogownictwa firmy RETTENMAIER Polska Sp. z o.o.,
- p. Ewa Wilk doradca ds. technicznych firmy TPA Sp. z o.o.,
- p. Michał Załęcki koordynator ds. sprzedaży firmy LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Czytaj więcej...

    Dewizą przewodnią działalności firmy PROMAT jest hasło - chronimy ludzi, chroniąc budynki. O najnowocześniejszych rozwiązaniach z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej została zapoznana młodzież uczestnicząca w spotkaniu z przedstawicielem firmy PROMAT panem Jackiem Adamczukiem w dniu 15 marca 2019r.
Zaprezentowana tematyka dotyczyła, m. in.:
- przestrzegania wymagań budowlanych, o których należy pamiętać już w fazie projektowania,
- wyposażenia obiektu w sprzęt i urządzenia przeciw pożąrowe
- przygotowania obiektu do prowadzenia akcji ratowniczej na wypadek pożaru,
- zapewnienia osobom przebywającym w obiekcie odpowiednich warunków ewakuacji.

Czytaj więcej...

    Co to jest podłoga? Odpowiedź na to pytanie wydaje się banalna. Drążąc temat, należy zapytać: z ilu warstw składa się prawidłowo wykonana podłoga i jaka jest ich konfiguracja? To wiedzą tylko wtajemniczeni.
    Każdy użytkownik podłogi wymaga od wykonawcy, aby była ona silnie wytrzymała, trwała i estetycznie wykończona.
    Jak uzyskać te cechy młodzież kształcąca się w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie dowiedziała się na szkoleniu technicznym w dniu 20 lutego 2019r., które przeprowadzili przedstawiciele firmy „BAUMIT”.

Czytaj więcej...

    O rodzajach płyt gipsowo-kartonowych i zasadach montażu lekkich ścinek działowych wiemy prawie wszystko! Tak stwierdziła młodzież po szkoleniu technicznym , które przeprowadził p. Paweł Wójcik- doradca techniczny firmy „Siniat” Sp. z o.o. w dniu 06 lutego 2019r. W spotkaniu brała udział młodzież kształcąca się w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie.

    W części teoretycznej poruszona została tematyka dotycząca:
• technologii produkcji płyt gipsowo-kartonowych,
• asortymentu płyt, tj. zwykłych budowlanych, wodoodpornych, o podwyższonej odporności na działanie ognia i dźwiękochłonnych.

Czytaj więcej...

    Często podczas pracy narażeni jesteśmy na działanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych. Czynniki te działają na nasz słuch, wzrok, drogi oddechowe i inne części organizmu. Aby zminimalizować skutki ich działania pracownicy zgodnie z Kodeksem Pracy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej

    W trosce o bezpieczeństwo pracy naszych uczniów w dniu 30.11.2018r. odbyło się szkolenie techniczne, które przeprowadził p. Jarosław Chojnacki, reprezentant firmy PROFIX, która jest właścicielem marki LAHTI PRO.

Czytaj więcej...

STOSUJĄC GIPSY I GŁADZIE FIRMY FRANSPOL- PÓJDZIE GŁADKO


    Bez ścian i sufitów nie ma wnętrza, to one decydują o końcowym efekcie, nadając ostateczny kształt pomieszczeniu.
    Dbanie o ich perfekcyjne wykończenie wymaga wiedzy na temat doboru zarówno materiałów, jak i sposobów ich aplikacji.
    Jak uzyskać idealnie równe i gładkie podłoże przed wykonaniem technik dekoracyjnych? O tym uczestnicy szkolenia uzyskali duża dawkę wiedzy w dniu 5.10.2018r.

Czytaj więcej...

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top