Drukuj
dyplom zlota szkola praworzadnosci

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku otrzymał status  ZŁOTEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP nadany przez Ogólnopolski Ranking Olimpijski Europejskich Szkół Praworządności RP. Wyróżnienie to oznacza, że w naszej szkole edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka oraz historyczna stoi na wysokim poziomie.

Tytuł ten zawdzięczamy sukcesom naszych uczniów, którzy reprezentowali  szkołę w olimpiadach tematycznych w roku szkolnym 2020/2021 z historii, edukacji społecznej, prawnej, europejskiej oraz praw człowieka. Były to m.in: IX Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP, VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Historycznej, VIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, Olimpiad Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiada tematyczna: Dwie Dekady Solidarności.

Organizatorem głównym w/w olimpiad było Centrum Organizacji Przedmiotowo - Tematyczno - Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno - Historycznych w Białymstoku, któremu patronują m.in. Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Prezydent Miasta Białegostoku.

Gratulujmy sukcesów naszym uczniom dzięki, którym ZSBG zdobyło tak prestiżowe wyróżnienie.

Marek Żmujdzin

Linki do szczegółowych informacji:

https://coptiosh.eu/Ranking-Olimpijski_4.html

https://coptiosh.eu/upload/big/2022zlota_1.jpg

https://coptiosh.eu/XI-Ranking-2022-za-rok-szkolny-2020-21_1289.html

https://zsbg.bialystok.pl/index.php/o-szkole/aktualnosci/464-pawel-chomanski-laureat-i-finalista-ogolnopolskich-olimpiad-historycznych-i-spolecznych

https://zsbg.bialystok.pl/index.php/o-szkole/aktualnosci/452-pawel-chomanski-sukcesy-na-6