118 język polski
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 WF 1G j.polski
    WF 2C j.polski
 
2 8:55- 9:40 WF 1G j.polski
  ST 1D masz.drogowe
WF 2C j.polski
DP 1G plastyka
3 9:50-10:35 WF 1A j.polski
  WF 2E zaj. z wycho
WF 3B j.polski
IB 2C dok.technicz
4 10:45-11:30 WF 3E j.polski
SN 1Z j.polski
WF 1G j.polski
WF 2E j.polski
BP 2F tech. m. sys
5 11:45-12:30 RP 1E historia
SN 1S j.polski
WF 2C j.polski
LB 2A dok.technicz
WF 1A j.polski
6 12:40-13:25 WF 2E j.polski
SN 1S j.polski
WF 2D j.polski
3Z j.niemiecki
WF 1A j.polski
7 13:35-14:20 SN 2S j.polski
SN 3Z j.polski
WF 2E j.polski
RP 1E historia
WF 2D j.polski
8 14:30-15:15 SN 4F j.polski
WF 3B j.polski
  ST 1D masz.drogowe
NO 2I-1/3 religia
9 15:20-16:05   WF 3B j.polski
WF 3E j.polski
  NO 1A-1/3 religia
10 16:10-16:55   WF 2D j.polski
WF 3E j.polski
   
Drukuj plan
wygenerowano 23.04.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum