Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl
 plkaza

    Jak dokonać dobrego wyboru papy w zależności od przeznaczenia i miejsca zastosowania? Nasi uczniowie nie będą mieli problemu z odpowiedzią na to pytanie. Ten odpowiedzialny wybór ułatwi młodym adeptom sztuki budowlanej wiedza, jaka została przekazana przez pana Mariasza Piszczek - doradcę technicznego firmy IZOBUD Sp. z o.o.

 

Podczas szkolenia, które odbyło się 24 X 2017r. młodzież uzyskała informacje na temat:
 asfaltu modyfikowanego i oksydowanego,
 asortymentu pap w zależności od zastosowanej osnowy,
 właściwości technicznych poszczególnych pap oraz sposobu ich mocowania.

Chcąc być dobrym projektantem i wykonawcą, uczeń, co podkreślał prowadząc szkolenie, już teraz powinien zapamiętać cztery podstawowe cechy techniczne materiału izolacyjnego, a mianowicie:

1. grubość,
2. wytrzymałość mechaniczna,
3. giętkość,
4. odporność na spływanie.
   Na zakończenie spotkania odbył się krotki konkurs wiedzy zdobytej podczas prezentacji firmy IZOBUD. Poprawne odpowiedzi uczniów zostały nagrodzone.

 

  • DSC09745
  • DSC09746
  • DSC09747
  • DSC09749
  • DSC09750

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Scroll to top