Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej zaprosił naszych uczniów na zajęcia realizowane w ramach projektu „EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami” współfinansowanego przez UE ze środków EFS. Podczas ciekawych wykładów uczestnicy zajęć zapoznali się z wpływem nieodnawialnych i odnawialnych źródeł energii na środowisko i klimat oraz z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Dowiedzieli się o efektywności ekonomicznej odnawialnych źródeł energii  oraz możliwościach zastosowania ich w gospodarstwie domowym. Poruszony był też temat prawidłowego użytkowania energii elektrycznej oraz cieplnej w obiektach mieszkalnych.

Podczas zajęć w laboratoriach Politechniki badane były zjawiska cieplne i elektromagnetyczne przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej. Uczniowie zapoznali się z przykładami technologii stosowanych w systemach małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej, w systemach automatyki i zarządzania budynkiem oraz w infrastrukturze dla elektromobilności. Dowiedzieli się też o warunkach wpływających na efektywność pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego, a także jakie są wady i zalety różnych rozwiązań systemów odnawialnej energii słonecznej.

Projekt EcoCentrum Kompetencji BOF - Utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami realizuje Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr.

Agnieszka Karpiesiuk

Justyna Demianko

 • IMG_20211118_103750
 • IMG_20211118_111917
 • IMG_20211118_111935
 • IMG_20211118_122320
 • IMG_20211118_123137
 • IMG_20211118_123226
 • IMG_20211118_123605
 • IMG_20211118_124450
 • IMG_20211118_124947
 • IMG_20211118_125037
 • IMG_20211118_133656
 • IMG_20211118_133725
 • IMG_20211118_133812
 • IMG_20211118_141044
 • IMG_20211118_141107
 • IMG_20211118_144017
 • IMG_20211118_150243
 • IMG_20211118_150247
 • IMG_20211118_152043

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top