Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

STO - MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA ELEWACJI

    Szkolenia zawodowe to świetna okazja do poznania nowych rozwiązań materiałowo - konstrukcyjnych, co potwierdziła młodzież kształcąca się w zawodzie technik budownictwa, obecna na nietypowej lekcji "na zamówienie" z doradcami technicznymi firmy STO Sp. z.o.o.
    We współczesnym budownictwie coraz większy nacisk kładzie się na zapewnienie mieszkańcom i użytkownikom odpowiedniego komfortu akustycznego i izolacyjności termicznej. Pani Anna Skowrońska oraz Pan Marek Pietura wprowadzili młodzież w te zagadnienia, prezentując szereg systemów oferowanych na rynku budowlanym przez firmę STO.

Charakterystyczną cechą ich rozwiązań systemowych są elewacje wentylowane, które tak mocno zyskują na popularności, a ich walory to:
- korzyści związane z fizyką budowli
- atrakcyjność
- trwałość powyżej 50 lat

Dużą ciekawość rozbudziła wśród młodzieży tematyka dotycząca kształtowania elewacji poprzez zastosowanie:
- paneli szklanych
- płyt fotowoltanicznych
- ceramiki
- płyt kamiennych
- mozaiki szklanej
- tynku z efektem "lotosu"
    Prowadzący szkolenie często podkreślali konieczność przestrzegania reżimu technologicznego, ponieważ skutki złego wykonawstwa dość szybko się zemszczą, czego efektem będą dodatkowe koszty ponoszone na naprawę błędów.
    W niedalekiej odległości od naszego miasta, w Wysokiem Mazowieckiem, można obejrzeć budynek referencyjny z elewacją szklaną. Jest to zakład produkcyjny silosów zbożowych i paszowych MICHAŁ.

 • IMG_2399
 • IMG_2400
 • IMG_2401
 • IMG_2402
 • IMG_2404
 • IMG_2408
 • IMG_2409
 • IMG_2410
 • IMG_2412
 • IMG_2414
 • IMG_2417
 • IMG_2418
 • IMG_2420

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top