Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

logotypy

TECHNIKA  DLA  NATURY 

Najważniejsze informacje dotyczące projektu pt.  „Technika dla natury” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego opartego na zasadach programu Erasmus +

  1. Okres realizacji projektu: 20.12.2018 – 19.12.2020
  2. Udział w projekcie jest bezpłatny
  3. Całkowity budżet projektu: 128 760,00 EURO/ 555 238,87 PLN
  4. Cel ogólny: podniesienie poziomu wykształcenia oraz poszerzenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów
  5. Odbiorcami projektu są uczniowie klas II i klas I kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik geodeta oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Czytaj więcej...

logotypy20 grudnia 2018 roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu  „Technika dla natury” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni uczniowie klas II, uczący się na kierunkach:  technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik geodeta oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.  We wrześniu 2019 roku 24 uczniów odbędzie miesięczną  praktykę zawodową w Hiszpanii! Celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia oraz zdobycie nowych kompetencji zawodowych oraz umiejętności językowych. W okresie poprzedzającym wyjazd na staż, beneficjenci projektu będą uczestniczyć m.in. w kursie języka hiszpańskiego, języka angielskiego, certyfikowanych szkoleniach zawodowych związanych z tematyką praktyk u zagranicznego partnera.

Ale to nie wszystko! Podobne atrakcje czekają  obecnych PIERWSZOKLASISTÓW, którzy pod koniec 2019 roku wezmą udział w działaniach projektowych. Przed Wami okres wytężonej pracy, bo wysokie wyniki w nauce ułatwią Wam zdobycie wysokich lokat w rekrutacji na wyjazd. Powodzenia!

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top