Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl
  • Do 19.12.2022 r. – poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie zachowania;
  • Do 09.01.2023 r. - poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania;
  • Do 16.01.2023 r. (poniedziałek do godz. 14.00) – wystawienie ocen klasyfikacyjnych i zachowania;
  • 17.01.2023 r. godz. 15.20 – klasyfikacyjne plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej;
  • 19.01.2023 r. godz.14.00 – posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące I półrocze;
  • 19-20.01.2023 r. - spotkania z rodzicami.

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top