Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

22.11.2022 r. po raz pierwszy w Szkole odbyły się eliminacje do ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Szansę na reprezentowanie naszej społeczności zyskali uczniowie z klasy IV z/4 – Mateusz Sak, Jakub Bakierski, Jakub Pawłowski, zdobywając najwięcej punktów w najkrótszym czasie.  Przed szkolną drużyną kwalifikacje do 20 najlepszych zespołów z naszego województwa, które w marcu przystąpią do etapu wojewódzkiego Olimpiady.

Główną ideą ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” jest kształtowanie przezorności ubezpieczeniowej młodzieży i uczenie solidarności międzypokoleniowej – wzajemnej odpowiedzialności wobec osób, które przynależą do innych pokoleń.

Reprezentantom Szkoły życzymy powodzenia, bo naprawdę jest o co walczyć – przed zwycięzcami „otworem stoi” ponad 20 uczelni w Polsce.

Beata Bolek

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top