Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

23.11.2022 r. (środa) godz. 17.15 - spotkania Rodziców uczniów klas pierwszych i czwartych/4 (po gimnazjum) z wychowawcami klas w salach.

24.11.2022 r. (czwartek) godz. 17.00 - spotkanie Rodziców uczniów klas drugich, trzecich, czwartych/5 (po szkole podstawowej) na sali gimnastycznej, a następnie spotkania z wychowawcami w salach.

Zapraszamy!

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top