Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

W dn. 19.10.2017r. w ZSB-G miał miejsce briefing prasowy z udziałem Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. Briefing dotyczył rozpoczynających się nowatorskich w skali kraju projektów polegających na kształceniu zawodowym młodzieży w porozumieniu z pracodawcami i w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy.

Są to projekty zintegrowane realizowane w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych oraz Zespole Szkół Gastronomicznych. Składają się z części inwestycyjnej, która ma być zrealizowana w ciągu jednego roku, natomiast cały projekt trwa 5 lat.

– Dzięki tym inwestycjom zapewnimy młodzieży kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Spełnimy tym samym oczekiwania nie tylko uczniów i ich rodziców, ale także przedsiębiorców, którzy potrzebują pracowników wykształconych według najnowocześniejszych standardów.

- Jednym z głównych dokumentów realizacji polityki spójności jest ustawa, która pozwala by właściwe instytucje wdrażające mogły stosować mechanizmy tzw. umów łączonych. Mamy właśnie przyjemność pierwszy raz te umowy oddać do dyspozycji. Jako instytucja wdrażająca jesteśmy jedynym województwem w Polsce, które realizuje projekty zintegrowane. Więc przy realizacji tych programów oczy całej Polski i Unii Europejskiej będą skierowane na nas – powiedziała Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Anna Naszkiewicz gratulując prezydentowi i dyrektorom szkół podjęcia się realizacji projektów. – Jesteście Państwo królikiem doświadczalnym, ale w tym dobrym znaczeniu.

O naszym projekcie "Wiemy więcej - budujemy więcej" opowiedziała Pani Dyrektor Małgorzata Sutuła:

- Do tej pory dużym wyczynem było sprostanie wymogom pracodawców, a już za rok będzie nam łatwiej, będziemy pozyskiwać młodzież by zechcieli się tu uczyć. Pytamy pracodawców, jakiego chcą pracownika. Pracodawca dostanie takiego pracownika, jakiego oczekuje. I taki jest nasz cel.

Projekt Wiemy więcej – budujemy więcej realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku zakłada m.in. zmniejszenie różnic w osiągnięciach uczniów i podniesienie jakości kształcenia w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik urządzeń sanitarnych, technik drogownictwa oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Młodzież będzie mogła brać udział w zajęciach wyrównawczych (np. z matematyki) oraz zajęciach rozwijających wiedzę i umiejętności, które wykraczają poza podstawę programową. Projekt przewiduje też organizację praktyk i staży, współpracę z pracodawcami oraz stypendia dla najlepszych uczniów. Ze wsparcia skorzystają też nauczyciele. Będą mogli uczestniczyć np. w kursach i warsztatach z zakresu nowoczesnych metod kształcenia. Szkoła zakupi też nowe programy komputerowe i uruchomi platformę e-learningową. Wartość projektu: 4,6 mln zł; dofinansowanie: 4,4 mln zł

W ramach projektu zaplanowane jest wybudowanie Centrum Kształcenia Praktycznego. Sale dydaktyczne w nowym obiekcie oraz część sal w już istniejącym budynku szkoły zostaną nowocześnie wyposażone. Część inwestycyjna tego przedsięwzięcia ma się zakończyć w 2019 roku, natomiast cały projekt – pod koniec 2021 roku. Wartość projektu w części inwestycyjnej – 16,2 mln zł, dofinansowanie – 10, 3 mln zł.

 • briefing1
 • briefing2
 • briefing3
 • briefing4
 • briefing5
 • briefing6
 • briefing7

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top