Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

W dn. 5-12 września 2022r. przeprowadzona została rekrutacja do zagranicznych praktyk zawodowych w ramach mobilności oznaczonej numerem 2022-1-PL01-KA121-VET-000058186, która jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji, sektor: kształcenia i szkolenia zawodowe, Akcja Kluczowa 1 programu Erasmus +.

Wyniki rekrutacji do uczestnictwa w zagranicznych praktykach zawodowych w roku szkolnym 2022/2023

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top