Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Pierwszoklasiści Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku już niebawem staną się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej !!!

We czwartek 22 września 2022 r. o godz. 12.00 na sali gimnastycznej, w obecności dyrekcji, grona pedagogicznego i przedstawicieli samorządu uczniowskiego, absolwenci szkół podstawowych, którzy 1 września br. przekroczyli progi ZSBG staną przed Sztandarem Szkoły by uczestniczyć w  akcie ślubowania.

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top