Drukuj

Po długim okresie obostrzeń sanitarnych mogliśmy się w końcu spotkać, w większym gronie, na apelu w tradycyjnej formie. Spotkanie odbyło się z okazji święta 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to nowatorska na tamte czasy ustawa, dająca wiele nowych praw obywatelom i potwierdzająca już wcześniej obowiązujące. Została podpisana w 1791 roku. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucją.

Stała się wzorem dla innych państw. Jest najważniejszym dorobkiem ideowo – politycznym niepodległej Rzeczpospolitej. Obowiązywała jako ustawa zasadnicza zaledwie 15 miesięcy. Zapoczątkowała reformę ustroju, lecz niestety nigdy w pełni nie została wprowadzona w życie. Jej wielkość polegała nie tylko na wartości prawno – ustrojowej, a przede wszystkim na sensie politycznym jej powstania, na wysiłku niepodległościowym Sejmu Czteroletniego. Nadal niesie wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem porozumienia pomiędzy stronnictwami politycznymi. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja budziła społeczną świadomość potrzeby zmian w państwie, dawała nadzieję na reformy. Jest ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy – Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Apel szkolny pod kierunkiem pana Marka Żmujdzina oraz pań Katarzyny Paszko i Doroty Woińskiej - Żmujdzin przygotowali uczniowie naszej szkoły: Michał Sokołowski z kl 2g, Adrian Jurkowski z kl 1F, Natalia Bystrowska i Angelika Rudź z kl 2f, Jakub Klimiuk z kl 1g, Weronika Czarkowska z kl 3a/4. Nad wszystkim czuwał Jakub Stanisławski z kl 2g.

Zapraszamy na miejskie uroczystości związane z obchodami Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja i pozostałych świąt majowych.  

Marek Żmujdzin, Katarzyna Paszko,
Dorota Woińska – Żmujdzin