Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl
Uczniowie na Olimpiadzie znajomości Afryki

W sobotę 5 marca Natalia Żwirko z klasy 3g5 oraz Dawid Stachurski z klasy 3z5 reprezentowali ZSB-G w etapie okręgowym XX Olimpiady Znajomości Afryki. Konkurencja była olbrzymia, do etapu okręgowego zakwalifikowały się 22 szkoły z województwa podlaskiego, 667 szkół z całej Polski. Natalii i Dawidowi gratulujemy olbrzymiej wiedzy.

Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków. Uczestnictwo w konkursie szerzy idee wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.

Renata Kowalko

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top