Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl
  • Do 19.12.2021r. – poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie zachowania;
  • Do 11.01.2022r. - poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania;
  • Do 14.01.2022r. (piątek do godz. 15.00) – wystawienie ocen klasyfikacyjnych i zachowania;
  • 18.01.2022r. godz. 17.00 – klasyfikacyjne plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej;
  • 21.01.2022r. godz.15.15 – posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące I półrocze;
  • Spotkania z rodzicami:  19.01.2022r. – klasy I, II; 20.01.2022r. – klasy III, IV.

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top