Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

W r. szk. 2020/2021 miała miejsce już XLIII Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Organizatorem zawodów drugiego i trzeciego stopnia był Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie oraz Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Rzeszowie. Zawody zostały przeprowadzone w dniach 27 – 29 maja 2021 r.

W drugim etapu ZSB-G reprezentowali: Katarzyna Nierod, Paulina Ciborowska oraz Jakub Biziuk.

Zaangażowanie i praca na zajęciach pozalekcyjnych pod kierunkiem Pani Małgorzaty Wilczewskiej przyniosły bardzo pozytywne rezultaty, drużynowo zespół uzyskał 6 miejsce w Polsce. Indywidualnie po etapie II dziewczęta uzyskały ex aequo 12 miejsce i zakwalifikowały się do kolejnego etapu, natomiast Jakub uzyskał 22 wynik (zabrakło niewiele, gdyż tylko 20 osób jest kwalifikowanych do kolejnego etapu). Do finału centralnego (ustnego) zakwalifikowała się Paulina Ciborowska i uzyskała 10 miejsce w Polsce. GRATULUJEMY!

3

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top