Drukuj

W ramach przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy 18.02.2019r. odbyły się spotkania informacyjne uczniów klasy IIIz oraz klas czwartych z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Podczas spotkań przedstawiono sytuację na rynku pracy, omówiono funkcje i zadania urzędu pracy oraz realizowane przez urząd formy wsparcia, takie jak:  pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia. Zwrócono uwagę na możliwość skorzystania z bonów stażowych, szkoleniowych oraz na zagospodarowanie przez osoby poniżej 30 roku życia.