Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

W ramach przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy 18.02.2019r. odbyły się spotkania informacyjne uczniów klasy IIIz oraz klas czwartych z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Podczas spotkań przedstawiono sytuację na rynku pracy, omówiono funkcje i zadania urzędu pracy oraz realizowane przez urząd formy wsparcia, takie jak:  pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia. Zwrócono uwagę na możliwość skorzystania z bonów stażowych, szkoleniowych oraz na zagospodarowanie przez osoby poniżej 30 roku życia.

  • 20190218_091448
  • 20190218_105038
  • 20190218_105108
  • 20190218_105522
  • 20190218_114721

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top