Drukuj

otk2018Ogólnopolski Tydzień Kariery ma na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Organizowany jest przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczny Tydzień Kariery przebiegał pod hasłem: „Bądź architektem swojego szczęścia”.

 

W naszej szkole w ramach ogólnopolskiej akcji propagującej świadome i samodzielne podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych odbyły się następujące przedsięwzięcia:

-  9 i 10.10.2018r. seminaria w klasach czwartych na temat: „Poznaj swoje prawa w pracy”, prowadzone przez Panie: Beatę Kalinowską i Martę Baczar, inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy

- 12.10.2018r. warsztaty w kl. IVd i IVe na temat: „Własna firma-od pomysłu do realizacji”, prowadzone przez Panią Sylwię Stokowską, doradcę zawodowego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy

- 15.10.2018r. diagnoza potencjału zawodowego w kl. IIz w ramach warsztatów: „Wpływ inteligencji na rozwój kompetencji”, prowadzenie Panie: Beata Pogorzelska i Anna Klebus, doradcy zawodowi Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego

- 15 i 19.10.2018r. - spotkania informacyjne w kl. IVz, IVb i IVa na temat: „Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę”, prowadzenie: Pani Beata Chrościńska oraz Pan Michał Raciborski, doradcy EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy

-  16 i 18.10.2018r. pogadanki w kl. IVa i IVb na temat: „Zawody przyszłości”, prowadzenie: Pani Dorota Bujnowska, doradca zawodowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy

- 17.10.2018r. – seminarium na temat: „Kompetencje na rynku pracy” w kl. IIIh i IVs, przeprowadzone przez Panią Kaję Brajczewską, doradcę zawodowego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy

- 17.10.2018r. – seminarium na temat: „Rynek pracy i usługi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej” w kl. IVs i IVb, prowadzenie: Pan Michał Raciborski, doradca zawodowy i EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy

- 17.10.2018r. diagnoza potencjału zawodowego w kl. IIa na temat: „Bądź architektem swojego szczęścia”, prowadzenie Panie: Beata Pogorzelska i Elżbieta Fidura doradcy zawodowi z Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego