Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego przy CKU w Białymstoku zaprasza do udziału w X edycji konkursu: „MOJA PASJA POCZĄTKIEM DROGI DO KARIERY”. Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem: „Pasja moją wolnością - wolność moją pasją”. Polega on na zaplanowaniu i zaprezentowaniu przez ucznia własnej kariery edukacyjno-zawodowej w oparciu o posiadane pasje, hobby i zainteresowania.

Szczegóły konkursu: H. Dzięgielewska - doradca zawodowy

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top