Drukuj

Zapraszamy do udziału w VII Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy, która odbędzie się w roku szkolnym 2018/2019 na początku pierwszego semestru. Termin zgłaszania szkół upływa z dniem 14 czerwca 2018 r. Pierwszy etap olimpiady przewidziany jest na dzień 18 września 2018 r. Informacje dotyczące olimpiady zamieszone są pod adresem: http://www.pracownia.ckubialystok.pl/

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z p. H Dzięgielewską - doradcą zawodowym