Drukuj

W ramach promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej absolwentów dnia 09.01.2018r. odbyło się spotkanie informacyjne uczniów klas czwartych z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku - p. Joanną Krysiuk i p. Renatą Sikorską. Podczas spotkania omówione zostały podstawowe usługi rynku pracy świadczone osobom zarejestrowanym w urzędzie.

Do form wsparcia należy min. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Istnieje również możliwość uzyskania pomocy finansowej  w formie bonów stażowych lub szkoleniowych dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia.

Szczegółowe informacje: http://bialystok.praca.gov.pl/  

Doradca zawodowy: Halina Dzięgielewska

20180109 121611

20180109 1245210