Drukuj

stefanbr3 grudnia, jak co roku, zapalimy znicze pod pamiątkowym głazem z tablicą poświęconą patronowi szkoły. W tym roku mija 75-ta rocznica śmierci Stefana Władysława Bryły, jednego z najwybitniejszych konstruktorów budowlanych Polski międzywojennej. Największym dokonaniem technicznym profesora był oddany do użytku w 1929 r. jako pierwszy na świecie drogowy most spawany na rzece Słudwi pod Łowiczem.

Podczas okupacji hitlerowskiej Stefan Bryła prowadził tajne nauczanie. W swojej posiadłości pod Warszawą pomagał ukrywać się wielu osobom. Niemcy aresztowali go 17 listopada 1943 roku. Profesor Stefan Bryła został rozstrzelany 3 grudnia 1943 roku w gronie 67 zakładników, uczestników ruchu oporu, pod murem zajezdni tramwajowej przy ulicy Puławskiej w Warszawie.

Stefan Bryła został patronem naszej szkoły 4 maja 1980 roku. Na uroczystości obecna była córka profesora Maria Bryła.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na temat życia i dorobku zawodowego Stefana Bryły dostępnymi w bibliotece szkolnej.

Nauczyciele bibliotekarze